Договір публічної оферти куплі-продажу товарів

Цей Договір публічної оферти купівлі-продажу товарів є публічним,
тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови
однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична
особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором,
покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару,
доставки товару і умов даного договору.

Цей текст є угодою між ФОП_Рудчик В.Л. (інтернет-магазин
«oknakrivoyrog.kr.ua»), іменованим надалі «Інтернет — магазин» та/або «сайт», і
будь-якою юридичною або фізичною особою, користувачем послуг
Інтернет-магазину, яка надалі іменується «Покупець» і визначає умови
придбання товарів через сайт Інтернет-магазину.

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом «усної
угоди» і відповідно до чинного законодавства України має належну
юридичну силу.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. 633, 641 і
гл. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців
незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа —
підприємець).
1.2. У разі прийняття умов цього Договору, тобто публічної оферти
Продавця, Відвідувач/Користувач стає Покупцем.
1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю
ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Покупець є
фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних
даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості
проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та
інших документів.
Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії
Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.
Крім цього, укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що він
повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених
Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а
також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою
можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення
взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших
документів.
Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати
доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких
додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мети обробки
персональних даних.
Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Відвідувач сайту — особа, що заходить на Сайт без мети розміщення

Замовлення.

Користувач — фізична особа, відвідувач Сайту, що приймає умови цього
Договору і який бажає розмістити Замовлення на Сайті.
Покупець — Користувач, що розмістив Замовлення на Сайті.
Продавець – ФОП Рудчик Владислав Львович, ідентифікаційний код
3038218131, здійснює провідне управління сайтом,
розміщеним в мережі Інтернет за адресою https://oknakrivoyrog.kr.ua/
Інтернет-магазин — сайт Продавця, створений для укладення договорів
роздрібної купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з
запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою
мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення
Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.
Сайт – https://oknakrivoyrog.kr.ua/
Товар — опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік найменувань
асортименту, представлений в Інтернет-магазині за якими вказується ціна,
назва і опис товару. Також товар може супроводжуватися його зображенням.
Замовлення — рішення Покупця придбати товар шляхом належного
оформлення запиту Покупця на придбання і доставку за вказаною Покупцем
адресою, обраних на Сайті Товарів.
Особистий кабінет — персональний розділ Покупця на Сайті Продавця,
доступ до якого має Покупець, в якому відображається його персональна
інформація та історія розміщених ним Замовлень.
Категорії — інформація про товари, розміщена в Інтернет-магазині.
Персональні дані – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано
відноситься до певної особи, чи до особи, яка визначається.
Істотний недолік Товару – недолік, який робить неможливим чи
недопустимим використання товару відповідно до його цільового
призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення
проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому
наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:
а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а
Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар на умовах даного
Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому
числі:
добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього
Договору.
3.2. Даний Договір поширюється на всі види Товарів і послуг, представлених
на Сайті, поки такі пропозиції з описом присутні в каталозі
Інтернет-магазину.

4. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

4.1. Реєстрація на Сайті здійснюється за адресою https://oknakrivoyrog.kr.ua/
4.2. Реєстрація на Сайті не є обов’язковою для оформлення Замовлення.
4.3. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність
інформації, що надається Користувачем при реєстрації.
4.4. Користувач зобов’язується не повідомляти третім особам логін і пароль,
вказані Користувачем при реєстрації. У разі виникнення у Користувача
підозр щодо безпеки його логіна та пароля або можливості їх
несанкціонованого використання третіми особами, Користувач
зобов’язується негайно повідомити про це Продавця, направивши
відповідний електронний лист за адресою fart.krg@gmail.com
4.5. Спілкування Користувача / Покупця з представниками Продавця має
будуватися на принципах загальноприйнятої моралі і комунікаційного
етикету. Суворо заборонено використання нецензурних слів, лайки,
образливих виразів, а також загроз і шантажу, в незалежності від того, в
якому вигляді і кому вони були адресовані.

5. ТОВАР І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КУПІВЛІ ТОВАРУ

5.1. Продавець забезпечує наявність на своєму складі Товарів, представлених
на Сайті. Супроводжуючі Товар фотографії можуть незначно відрізнятися від
фактичного зовнішнього вигляду Товару, з огляду на особливості колірної
передачі різних пристроїв, за допомогою яких проглядається Сайт.
Супроводжуючі Товар опис/характеристики не претендують на вичерпну
інформативність і можуть містити друкарські помилки.
5.2. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця,
останній має право виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати
Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення
відповідного електронного повідомлення на адресу, зазначену Покупцем при
реєстрації, або іншим способом.
5.3. У разі анулювання повністю або частково передплаченого Замовлення
вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю способом,
яким Товар був оплачений.
5.4. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих
відомостей, що спричинило за собою неможливість належного виконання
Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем.
5.5. Після оформлення Замовлення на Сайті Покупцеві надається інформація
про передбачувану дату доставки шляхом надсилання електронного
повідомлення на адресу, зазначену Покупцем при реєстрації, або по
телефону. Менеджер, який обслуговує дане Замовлення, уточнює деталі
Замовлення, погоджує спосіб і дату доставки, яка залежить від наявності
замовлених Товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки і
доставки Замовлення.
5.6. Очікувана дата доставки передачі Замовлення повідомляється Покупцеві
менеджером, обслуговуючим Замовлення, по електронній пошті або при
контрольному дзвінку Покупцеві.

6. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на
сайті Інтернет-магазину. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання
ціни всіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки, яка дорівнює
сумі, що підлягає до сплати, що вказується на сайті Інтернет-магазину при
оформленні Замовлення в момент його розміщення.
6.2. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може
змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.
6.4. Під замовленням Товару розуміється формування Замовлення і (або)
його оплата готівкою або безготівковими коштами, в залежності від того, що
настане раніше, за умови Акцепту цього Договору.
6.5. Покупець здійснює оплату Товару згідно Замовлення. Покупець
самостійно вибирає один з таких способів оплати:

— готівковий розрахунок;
— безготівковий розрахунок.

6.6. Оплата товару за готівковий розрахунок здійснюється:
6.6.1. У роздрібному магазині ФОП Рудчик Владислав Львович в
момент здійснення Замовлення або в момент передачі Товару.
6.6.2 Шляхом передачі грошових коштів кур’єру Продавця або платіжному
агенту Продавця.
6.7. Оплата товару за безготівковим розрахунком здійснюється:
6.7.1. Шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на
розрахунковий рахунок Продавця (за умови зазначення номера Замовлення);
6.7.8. Шляхом використання електронних засобів платежу.
6.8. При частковій оплаті Товару Товар вважається сплаченим з дня внесення
всієї суми грошових коштів в оплату за весь придбаний Товар.
6.9. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України.
6.9. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на
розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати
Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами цього Договору.
6.11. Ціна Товару, що вказана на сайті Інтернет-магазину, може бути змінена
Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений
Покупцем Товар зміні не підлягає.
6.12. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок
Продавця Товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність
Товару Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в
результаті чого можуть збільшитися строки обробки Замовлення. У разі
необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві для
здійснення повернення коштів Покупець зобов’язаний повідомити Продавцю
реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов’язаний
перерахувати грошові кошти.

7. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРУ

7.1. Доставка і повернення замовлення виконується силами Продавця або
транспортної компанії (перевізником) за рахунок Покупця, якщо інше не
передбачене Договором або діючим законодавством. Загальний строк
доставки не може перевищувати 9 днів.
7.2. Загальний термін доставки Товару складається з терміну обробки
замовлення і строку доставки. Термін обробки замовлення — від одного
робочого дня до трьох. Способи доставки погоджуються з менеджером.
Термін поставки від 1 до 8 діб, залежно від адреси населеного пункту.
7.3. Вартість доставки в Інтернет – магазині не вказується, оскільки залежить
від діючих тарифів транспортної компанії (перевізника).
7.4. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, тому
що вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).
7.5. При отриманні товару Покупець має впевнитися в його цілісності та
комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення
недоліків/пошкоджень, нестачі – зафіксувати їх в акті, який разом із
покупцем повинна підписати особа, що безпосередньо здійснює доставку. За
можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео
зйомки. Протягом 1 (одного) дня з моменту отримання Товару, Покупець
зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця,
відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки
(пошкодження/неповну комплектацію) та домовитися про заміну Товару.
Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної
процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без
будь яких пошкоджень та недоліків.

8. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ТОВАРУ.

ВИМОГИ ПОКУПЦЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З НЕДОЛІКАМИ ТОВАРІВ
8.1. Продавець несе відповідальність за недоліки, виявлені в Товарі протягом
гарантійних термінів.
8.2. Гарантійні строки на Товари визначаються Продавцем (виробником) і
обчислюються з моменту передачі Товару Покупця, якщо інший порядок
обчислення гарантійних строків не встановлено Продавцем (виробником).
8.3. На Товари, на які Продавцем (виробниками) гарантійні терміни не
встановлено, Продавець встановлює гарантійний термін в 14 (чотирнадцять)
днів, не рахуючи дня продажу.
8.4. Гарантійним обслуговуванням є безкоштовне усунення недоліків Товару,
що виникли з вини виробника, за умови дотримання правил зберігання,
транспортування та експлуатації, що встановлюються виробником.
8.5. Для підтвердження права на гарантійний ремонт і обслуговування
придбаного товару Покупець зобов’язаний пред’явити гарантійний талон. Без
пред’явлення заповненого талона претензії не приймаються.
8.6. Безкоштовний гарантійний ремонт здійснюється тільки в тому випадку,
якщо Товар буде визнано несправним через заводський дефект, і тільки
протягом терміну, зазначеного в гарантійному талоні.
8.7. Гарантійні зобов’язання анулюються в наступних випадках:
— Пошкоджено будь-які захисні знаки фірми — виробника.
— Серійні номери на виробах або їх маркування не відповідають відомостям,
зазначеним в гарантійному талоні.
— Виріб піддавався ремонту не уповноваженими особами з порушенням вимог
виробника і норм техніки безпеки.
— Дефекти викликані змінами внаслідок застосування товару з метою, що не
відповідає встановленій сфері застосування даного Товару, зазначеної в
керівництві по експлуатації.
— Товар пошкоджено або вийшов із ладу у зв’язку з порушенням правил і
умов установки, підключення, адаптації під місцеві технічні умови Покупця,
експлуатації, зберігання і транспортування.
— Товар пошкоджено внаслідок природних стихій, пожеж, повеней,
землетрусів, побутових чинників та інших ситуацій, що не залежать від
Продавця.
— Товар має виражені механічні або електричні пошкодження.
— Виникло пошкодження, викликане потраплянням всередину виробу
сторонніх предметів, речовин, рідин, комах або тварин.
— Дефекти викликані використанням витратних матеріалів, які не
відповідають вимогам експлуатації.
— Виникли пошкодження, викликані використанням нестандартних
запчастин, недотриманням термінів технічного і профілактичного
обслуговування.
8.8. Вимоги, заявлені Покупцями після закінчення гарантійних термінів,
розглядаються Продавцем в порядку, встановленому законодавством.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Продавець зобов’язаний:
виконувати умови цього Договору;
виконувати замовлення Покупця у разі здійснення оплати від останнього;
передати Покупцеві Товар у відповідності з обраним зразком в
Інтернет-магазині, оформленим замовленням та умовами цього договору.
перевірити якісні і кількісні характеристики товару під час його упаковки на
складі Продавця.
9.2. Продавець має право:
в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у
разі порушення Покупцем умов цього Договору.
9.3. Покупець зобов’язаний:
своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору.
9.4. Покупець має право:
оформити замовлення на сайті;
вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
10. Термін дії цього договору
10.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення на сайті «oknakrivoyrog.kr.ua» і діє до виконання всіх умов
договору.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1. Продавець не несе відповідальності за вибір Покупцем Товару, він лише
гарантує відповідність замовлених позицій.
11.2. Продавець не несе відповідальності за:
змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
за незначне невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися
від оригіналу товару віконної ламінаційної плівки або фарби;
за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні
замовлення;
за затримки та перебої в наданні Послуг (обробки замовлення і доставку
товару), які відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його
контролю;
за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного
доступу до мережі Інтернет;
за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів — IP, MAC-адреси,
логін та пароль третім особам.
11.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет,
самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто,
навіть якщо під його логіном перебувало інша особа) особам або їх майну,
юридичним особам, державі чи моральним засадам моральності.
11.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від
виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для
цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний,
непередбачений характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають
виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і
відвернути розумними способами.
11.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких
розбіжностей виключно шляхом переговорів.
12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
12.1. При реєстрації на Сайті Користувач надає наступну інформацію: ПІБ,
номер телефону, адреса електронної пошти, пароль для доступу до Сайту.
12.2. Надаючи свої персональні дані Продавцю, Відвідувач
Сайту/Користувач/ Покупець погоджується на їх обробку Продавцем, в тому
числі і з метою просування Продавцем товарів і послуг, а також передачу
персональних даних третім особам, залученим Покупцем для виконання
зобов’язань перед Відвідувачем Сайту/ Користувачем / Покупцем в рамках
Публічної оферти.
12.3. Продавець використовує персональні дані Користувача / Покупця:
Для реєстрації Користувача на Сайті; для виконання своїх зобов’язань перед
Користувачем/Покупцем; для оцінки та аналізу роботи Сайту; для
визначення переможця в акціях, що проводяться Продавцем.
12.3.1. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні
повідомлення, на електронну пошту і мобільний телефон
Користувача/Покупця з його згоди. Користувач/Покупець має право
відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення
причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують
Користувача/Покупця про замовлення і етапах його обробки, відправляються
автоматично і не можуть бути відхилені Користувачем/Покупцем.
12.4. Продавець має право використовувати технологію «cookies». «Cookies»
не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.
12.5. Продавець отримує інформацію про ip-адресу Відвідувача Сайту. Дана
інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.
12.6. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем/
Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.
13. ДОДАТКОВІ УМОВИ
13.1. Інтернет-магазин і надані сервіси можуть бути тимчасово, частково або
повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт,
або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба
Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші
роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого.
13.2. До відносин між Користувачем/Покупцем і Продавцем застосовуються
положення українського законодавства.
13.3. Сторони докладають максимальних зусиль з метою усунення
розбіжностей виключно шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір
буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного
законодавства України.
13.4. Продавець вважається таким, що виконав свій обов’язок за договором
купівлі-продажу, а Покупець набуває право власності на Товар з моменту
фактичного вручення Товару, що засвідчується товарним чеком (накладною /
актом прийому-передачі).
13.5. У разі форс-мажорних обставин, документально підтверджених
відповідними органами, сторони звільняються від виконання цього договору.
13.6. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору не
тягне за собою недійсність інших положень.
Реквізити Продавця:

Найменування отримувача РУДЧИК В.Л. ФОП Код отримувача 3038218131 Рахунок отримувача у форматі згідно стандарту IBAN UA563052990000026004040403246 Найменування банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК»